Hajdúhadház – Templom

Helyszín: Hajdúhadház

Építtető: Názáreti Egyház

Tervezés: 2001

Tervfajta: Engedélyezési- és kiviteli tervek

Megvalósulás: 2004

Lépték: 370 m2

Felelős tervező – társtervező: Balázs Csaba, Gortka István

Tervezők:

Látványtervek: :

Hajdúhadházra tervezett újépítésű templom. A tervezési feladat a Názáreti Egyház meglévő Hajdúhadházi épületének egy templomépülettel való bővítése volt.